Dopadové plochy - lité povrchy

 

V roce 2013 byla navázána spolupráce se specializovanou firmou, jež provádi realizace právě litých povrchů, jakožto dopadových ploch, herních ploch a dále různých individuálních způsobů aplikace, viz. níže umístěné fotografie.

Kontakt a bližší informace budou poskytnuty na požádání.