Údržba dětských hřišť

Dle potřeb provzovatel herních prvků rovněž nabízíme provádění údržby herních ploch ( dětských hřišť ), skládající se z úklidu okolních ploch herních prvků, odstranění pelevelného porostu z prostoru dopadových ploch, prokypření pískovišť, odstranění odnoseného písku z píškovišť a dopadových ploch do prostoru dopadových ploch, úrdržba přístupových ploch na dětská hřiště postřikem a následným odpelevelním apod.

 

Ceny jsou smluvní a přímo úměrné náročnosti provedených prací a velikosti hracích ploch.