Naše firma realizuje revizní kontroly dětských hřišť, sportovních zařízení a vodních skluzavek, tedy všechny typy kontrol v návaznosti na ČSN EN 1176, ČSN EN 15312, ČSN EN 1069, ...  ( Ročních technických kontrol, provozních kontrol a běžných kontrol ) dle požadavku klienta, součástí nabídky námi poskytovaných služeb je i provádění vstupních technických kontrol, jejichž nutnost, tedy vyhotovení revizní kontroly před uvedením herního zařízení do provozu na veřejně přístupném dětském hřišti, upravuje znění technické normy ČSN EN 1176-1.

Podstatou naší činnosti je poskytnout zákazníkovi plnohodnotný přehled informací o technickém stavu a bezpečnosti jím provozovaných zařízení, vyhodnocení případných nalezených rizik a podání pomocné ruky v podobě navrhnutí způsobu odstranění případných nalezených nedostatků, či závad.

Při realizaci kontrolní činnosti je pořizována fotodokumentace, jež je pak následně předávána na datovém nosiči, spolu s elektronickou podobou protokolů.