Produkty

1. Roční (odborná) technická kontrola

Celkové posouzení bezpečnosti herních zařízení provedené revizním technikem, posuzování bezpečnosti herních zařízení je prováděno v souladu s bezpečnostně - technickými požadavky technických norem ČSN EN 1176+A1 a ČSN EN 1177+A1, které prošly v roce 2009 rekonstrukcí a proběhlo jejich spojení v...
+

2. Provozní kontrola

Výkon této kontroly se zaměřuje na stabilitu konstrukcí herních zařízení a odhalení případných nedostatků plynoucích z provozu herního prvku, jež by mohly vyústit v příčinu vzniku úrazu uživatel herního zařízení. Četnost realizace této kontroly stanovuje technická norma ČSN EN 1176:2008 na interval...
+

3. Běžná vizuální kontrola

Tento stupěň kontroly je stanoven technickou normou ČSN EN 1176:2008, jejím cílem je odhalit patrná poškození, či opotřebení vzniklá na herních zařízeních, jejich případné znečištění apod. Četnost této kontroly je stanovena na 1 až 3 týdny, v závislosti na vytížení herního zařízení / dětského...
+

4. Kontroly sportovišť, tělocvičen a sportovních zařízení

Rovněž se věnujeme bezpečnostním kontrolám sportovních zařízení ve školských zařízeních, sportovně - rekreačních areálech, ale současně i kontrolám veřejně přístupných sportovišť. Provádění těchto kontrol je v současné chvíli dobrovolné, avšak důrazně doporučené, zejména pak u školských...
+

5. Vstupní kontroly

Nnaše firma se rovněž zabývá realizací vstupních kontrol herních prvků a sportovních zařízení, kdy se jedná o důkladnou kontrolu zařízení před jeho uvedením do provozu na veřejně přístupném dětském hřišti / sportvišti, která má ve své podstatě charakter Hlavní roční kontroly, primárním účelem...
+

Hlavní roční kontrola vodních skluzavek

Nabízíme rovněž provádění Hlavních ročních kontrol, případně provozních kontrol, vodních skluzavek dle ČSN EN 1069:2010, kdy výstupem těcht kontrol jsou jedinečné protokoly pro jednotlivé druhy skluzavek, opatřené výčtem případných nedostatků, či závad a návrhů na provedení opatření patřičných...
+

Údržba dětských hřišť

Dle potřeb provzovatel herních prvků rovněž nabízíme provádění údržby herních ploch ( dětských hřišť ), skládající se z úklidu okolních ploch herních prvků, odstranění pelevelného porostu z prostoru dopadových ploch, prokypření pískovišť, odstranění odnoseného písku z píškovišť a dopadových ploch...
+