Produkty

1. Roční (odborná) technická kontrola

Celkové posouzení bezpečnosti herních zařízení provedené revizním technikem, posuzování bezpečnosti herních zařízení je prováděno v souladu s bezpečnostně - technickými požadavky technických norem ČSN EN 1176+A1 a ČSN EN 1177+A1, které prošly v roce 2009 rekonstrukcí a proběhlo jejich spojení v...

2. Provozní kontrola

Výkon této kontroly se zaměřuje na stabilitu konstrukcí herních zařízení a odhalení případných nedostatků plynoucích z provozu herního prvku, jež by mohly vyústit v příčinu vzniku úrazu uživatel herního zařízení. Četnost realizace této kontroly stanovuje technická norma ČSN EN 1176:2008 na interval...

3. Běžná vizuální kontrola

Tento stupěň kontroly je stanoven technickou normou ČSN EN 1176:2008, jejím cílem je odhalit patrná poškození, či opotřebení vzniklá na herních zařízeních, jejich případné znečištění apod. Četnost této kontroly je stanovena na 1 až 3 týdny, v závislosti na vytížení herního zařízení / dětského...

4. Kontroly sportovišť, tělocvičen a sportovních zařízení

Rovněž se věnujeme bezpečnostním kontrolám sportovních zařízení ve školských zařízeních, sportovně - rekreačních areálech, ale současně i kontrolám veřejně přístupných sportovišť. Provádění těchto kontrol je v současné chvíli dobrovolné, avšak důrazně doporučené, zejména pak u školských...

5. Vstupní kontroly

Nnaše firma se rovněž zabývá realizací vstupních kontrol herních prvků a sportovních zařízení, kdy se jedná o důkladnou kontrolu zařízení před jeho uvedením do provozu na veřejně přístupném dětském hřišti / sportvišti, která má ve své podstatě charakter Hlavní roční kontroly, primárním účelem...

Hlavní roční kontrola vodních skluzavek

Nabízíme rovněž provádění Hlavních ročních kontrol, případně provozních kontrol, vodních skluzavek dle ČSN EN 1069:2010, kdy výstupem těcht kontrol jsou jedinečné protokoly pro jednotlivé druhy skluzavek, opatřené výčtem případných nedostatků, či závad a návrhů na provedení opatření patřičných...