Důležité odkazy

ČIA - Český institut pro akreditaci, o.p.s.

  www.cai.cz/   "Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako Národní akreditační orgán založený vládou České republiky poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům."

Metodické doporučení SZÚ

MetodHriste_SZU-2020-finfin.pdf (468357)

SČS - Sdružení Českých Spotřebitelů

  www.konzument.cz/index.php   "Sdružení českých spotřebitelů je občanským sdružením, které bylo založeno již v roce 1990 a je tedy v České republice nejstarším sdružením, jehož hlavní náplní činnosti je hájení zájmů a práv spotřebitele. Od svého vzniku prodělalo celou řadu změn,...

SOTKVO

  www.sotkvo.cz   "Svaz odborných technických kontrolorů, výrobců, pracovníků montáží a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven" Členové svazu jsou certifikování pod záštitou Certifikačního orgánu SCQ-CERT při České společnosti pro jakost a dále...

Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

V tomto věstníku naleznou provozovatelé školních sportovních a herních zařízení metodické informace k zajištění jejich bezpečného provozu.   soubor zde: vest_MSMT_01_2008.pdf (382,4 kB)

Značka OVĚŘENÝ PROVOZ Hřiště-Tělocvična-Sportoviště

Bezpečné provozování dětských a sportovních hřišť, sportovišť a tělocvičen.   www.overenehriste.cz/   "OVĚŘENÝ PROVOZ". Značka je důvěryhodnou informací pro všechny osoby a subjekty, které přicházejí do styku s provozovaným zařízením, jež je nositelem této značky, že toto provozované...