Informace o nás

Naše firma se specializuje na provádění nezávislých revizí dětských hřišť a sportovních zařízení již od roku 2006, od roku 2011 pak i revizní čnností u vodních skluzavek. Za dobu naší existence na trhu si postupně budujeme pozici spolehlivého partnera městkých částí, městských úřadů, mateřských školek či rekreačních areálů, souhrnně tedy provozovatelů herních, sportovních i vodních zařízení, v otázce provádění pravidlených kontrol dětských hřišť, sportovních zařízení a vodních skluzavek, poskytování poradenství v otázce rekonstrukcí a rozšiřování současných dětských hřišť.

Celkově se tedy naše firma snaží přispívat k nárůstu bezpečnosti na dětských hřištích a sportovištích prosazováním a realizací nezávislé kontrolní činnosti, což je v současné době velice ožehavé a zároveň i aktuální téma, které by žádného provozovatele veřejeně přístupného dětského hřiště, či sportoviště, v žádném případě nemělo nechávat chladným, neboť počet případů poraněných cvičenců, či uživatel herních zařízení pravidelně narůstá.

Je nutné brát rovněž na zřetel, že herní prvek umístěný soukromou osobou na prostranství např. před obytným domem, jež je společné pro dvě a více domácností, už musí podléhat všem pravidlům daným zákonem č. 22/1997 Sb. .

Naše firma je členem profesní komory SOTKVO sdružujícího revizní a servisní techniky ( výrobce a dodavatele zařízení ) v oblasti bezpečnosti dětských hřišť a sportovišť, kteří jednotně prosazují nezávislou kontrolní činnost, jak podepsáním interního etického kodexu, tak i veřejným vystupováním. Jakožto řádní členové sdružení jsme prošli certifikací České společnosti pro jakost a zároveň se pyšníme členstvím v Hospodářské komoře ČR, naše certifikáty jsou zaštítěny orgánem ČIA, na nějž naleznete odkaz v důležitých odkazech.

Certifikát opravňující vykonávat předmět našeho podnikání je tedy vydán pod záštitou Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. , což nás staví na vysokou profesní úroveň v dané problematice.