3. Běžná vizuální kontrola

Tento stupěň kontroly je stanoven technickou normou ČSN EN 1176:2008, jejím cílem je odhalit patrná poškození, či opotřebení vzniklá na herních zařízeních, jejich případné znečištění apod.

Četnost této kontroly je stanovena na 1 až 3 týdny, v závislosti na vytížení herního zařízení / dětského hřiště.

Cena provádění tohoto stupně kontroly je rovněž smluvní.