ČIA - Český institut pro akreditaci, o.p.s.

ČIA - Český institut pro akreditaci, o.p.s.

 

www.cai.cz/

 

"Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako Národní akreditační orgán založený vládou České republiky poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům."