Hlavní roční kontrola vodních skluzavek

Nabízíme rovněž provádění Hlavních ročních kontrol, případně provozních kontrol, vodních skluzavek dle ČSN EN 1069:2010, kdy výstupem těcht kontrol jsou jedinečné protokoly pro jednotlivé druhy skluzavek, opatřené výčtem případných nedostatků, či závad a návrhů na provedení opatření patřičných změn vedoucích k zajištění bezpečného provozu zařízení.

Ralizace těchto kontrol není záknem stanovena, avšak norma, jež vodní skluzavky upravuje, tuto činnost doporučuje, k čemuž je následně přihlíženo i při likvidaci případných pojistných událostí spojených s provozem těchto zařízení.

 

Ceny jsou v tomto případě smluvní, vycházející z náročnosti zábavních vodních zařízení a jsou stanoveny v okamžiku návštěvy areálu revizním technikem, případně dle předložené dokumentace..