4. Kontroly sportovišť, tělocvičen a sportovních zařízení

Rovněž se věnujeme bezpečnostním kontrolám sportovních zařízení ve školských zařízeních, sportovně - rekreačních areálech, ale současně i kontrolám veřejně přístupných sportovišť.

Provádění těchto kontrol je v současné chvíli dobrovolné, avšak důrazně doporučené, zejména pak u školských zařízení, kde se toto důrazné doporučení objevuje ve věštníku MŠMT č. 1 / 2008 , který je možné nalézt v sekci "Důležité odkazy".

 

Zde si účtujeme cenu 199 Kč / ks + cestovné 9 Kč/km.