1. Roční (odborná) technická kontrola

Celkové posouzení bezpečnosti herních zařízení provedené revizním technikem, posuzování bezpečnosti herních zařízení je prováděno v souladu s bezpečnostně - technickými požadavky technických norem ČSN EN 1176+A1 a ČSN EN 1177+A1, které prošly v roce 2009 rekonstrukcí a proběhlo jejich spojení v současně platnou technickou normu ČSN EN 1176:2009.

Výstupem kontroly jsou protokoly vyhotovené pro jednotlivá zařízení (případně dle potřeb provozovatele jiným způosbem), opatřené výpisem případných nedostatků a závad, včetně návrhu na postup vedoucí k uvedení herního prvku do souladu s požadavky technické normy ČSN EN 1176:2009.

Četnost této kontroly je stanovena technickou normou ČSN EN 1176:2009 na interval 1-ho roku.

Cena revize vychází ze skladby herních zařízení na dětských hřištích a jejich počtu, tedy:

 

herní sestava - 400 až 600 Kč/ ks ( v závislosti na velikosti a složitosti sestavy)

jednoduchý herní prvek ( pružinová houpadla, překlápěcí houpačky, závěsné houpačky, skluzavky, ..) 

                          -  300 Kč / ks

sportovní prvek - 199 Kč / ks

cestovné - 9,00 Kč / km

 

Ceny provedených kontrol jsou smluvní a v případě překročení počtu 25-ti ks herních prvků nabízíme VÝRAZNÉ SLEVY !!!