2. Provozní kontrola

Výkon této kontroly se zaměřuje na stabilitu konstrukcí herních zařízení a odhalení případných nedostatků plynoucích z provozu herního prvku, jež by mohly vyústit v příčinu vzniku úrazu uživatel herního zařízení.

Četnost realizace této kontroly stanovuje technická norma ČSN EN 1176:2008 na interval 3 měsíců.

Cena realizace této kontroly je založena na smluvní dohodě a vychází z počtu herních zařízení, na nichž bude PTK vykonána.

Výstupem kontroly jsou zpravidla jednotlivé protokoly ke každému hernímu zařízení, dle dohody se zákazníkem je možné realizovat protokoly na větší počet herních zařízení, tedy např. protokol / hřiště či protokol / lokalita.